Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Očekuje se donošenje novog paketa mera pomoći privrednim subjektima (detaljna objašnjenja na PKT online treningu 19. februara)

10. 2. 2021.

Prema našim saznanjima i najavama u medijima, očekuje se da Vlada Republike Srbije na sednici (koja bi trebalo da bude održana 11. februara) donese uredbu čiji će sastavni deo biti Program direktnih davanja iz budžeta Republike Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru... (u nastavku: Program). Programom se uređuje prihvatanje, način i postupak isplate, uslovi korišćenja i gubitak prava na direktna davanja, kao i pravne posledice gubitka prava na direktna davanja privrednim subjektima.  

Za razliku od prošlogodišnje Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima, Programom je predviđena samo mera u vidu direktnih davanja, što znači da nema novog odlaganja dospelosti poreza i doprinosa. Bespovratna novčana sredstva mogu da se koriste isključivo za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima. 

Pravo na direktna davanja imaju svi privredni subjekti u privatnom sektoru (osim korisnika javnih sredstava, banaka, lizing kuća i drugih finansijskih organizacija), nezavisno od veličine. Dakle, pravo na direktna davanja imaju i velika pravna lica.  

Direktna davanja privrednim subjektima biće isplaćena u aprilu, maju i junu 2021. godine.

Iznos direktnog davanja utvrđuje se kao proizvod odgovarajućeg broja zaposlenih i iznosa od 15.450,12 dinara (to je iznos jedne polovine osnovne minimalne neto zarade za januar 2021. godine). Relevantan je broj zaposlenih za koje privredni subjekt podnese Obrazac PPP-PD za obračunski period februar, mart i april 2021. godine.

Osim navedenog, Programom se propisuje: 

 1. način utvrđivanja broja zaposlenih u zavisnosti od specifičnosti u pojedinim slučajevima (preduzetnici, zaposleni sa nepunim radnim vremenom i dr.);
 2. način prihvatanja direktnih davanja (nije predviđen nikakav automatizam, već će privredni subjekti davati posebnu izjavu); 
 3. otvaranje posebnih namenskih računa; 
 4. rok do kojeg primljena novčana sredstva mogu da se iskoriste (najverovatnije do 31. jula 2021. godine);
 5. gubitak prava na direktna davanja (u slučaju smanjivanja broja zaposlenih za više od 10%);
 6. način utvrđivanja smanjivanja broja zaposlenih; 
 7. kontrola ispunjenosti uslova za gubitak prava na korišćenje direktnih davanja; 
 8. zabrana isplate dividende do kraja 2021. godine

Zabrana isplate dividende odnosi se na period od dana stupanja na snagu Programa do kraja 2021. godine. Program će stupiti na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku RS. Na primer, ukoliko Program bude objavljen 11. februara, mera zabrane isplate dividende važiće od 12. februara do kraja 2021. godine. 

Pored direktnih davanja u skladu sa Programom, prema najavama novim paketom mera predviđena je i posebna (dodatna) sektorska pomoć koju će dobiti turistički radnici, turističke agencije, hotelijeri, turistički vodiči u iznosu još jednog celog minimalca.

Kompletna objašnjenja o novom paketu mera daćemo na online treningu koji se održava 19. februara. Zbog značaja ove teme, ranije zakazan trening o kapitalnim dobicima u istom terminu privremeno je odložen.