Raspored treninga

  • Radno angažovanje fizičkih lica i poreski tretman pojedinih ličnih primanja

    Trening je posvećen specifičnim i spornim pitanjima iz oblasti radnih odnosa i obračuna poreza i doprinosa na prihode zaposlenih i drugih fizičkih lica. Na treningu razmatramo praktičnu primenu Zakona o radu, Zakona o uslovima za upućivanje zaposlenih na privremeni rad u inostranstvo, Zakona o zapošljavanju stranaca, Zakona o porezu na dohodak građana, Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i drugih srodnih propisa. Poseban osvrt daćemo na nove propise, kao što je novi zakon koji uređuje angažovanje sezonskih radnika, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i dr.
    19. 7. 2018.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2013 | All Rights Reserved.

Prijava za trening newsletter