Pretraga vesti

Unesite pojam za pretragu vesti
 • SVE GODINE
 • 2020.
 • 2019.
 • 2018.
 • 2017.
 • 2016.
 • 2015.
 • 2014.
PRETRAGA

PKT VESTI

Doneta je Uredba o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada

6. 4. 2024.

Kao što smo najavili u časopisu Porezi i računovodstvo broj 4/24, str. 5, Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada (u nastavku: Uredba), koja je objavljena u Sl. glasniku RS broj 30/24, od 5. aprila 2024. godine, a stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 6. aprila 2024. godine

Podsećamo da se tzv. eko naknada utvrđuje rešenjem nadležnog organa na osnovu prijave koju su obveznici dužni da podnesu najkasnije do kraja aprila 2024. godine. Naime, prethodnih godina rok za podnošenje poreske prijave bio je kraj jula, ali počev za tekuću godinu taj rok je 30. april

Osim Uredbe, donet je i novi Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave za naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine (objavljen u istom broju Službenog glasnik RS i u primeni od 6. aprila 2024), kojim se zamenjuje prethodno važeći Pravilnik o izmenama i dopunama avilnika o izgledu, sadržini i načinu dostavljanja prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade koju je obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine dužan da podnese organu jedinice lokalne samouprave... Novim pravilnikom propisan je novi Obrazac 1. 

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti obveznika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

 1. veliki uticaj na životnu sredinu;
 2. srednji uticaj na životnu sredinu;
 3. mali uticaj na životnu sredinu.

Delatnosti razvrstane prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu navedene su u Prilogu, koji je odštampan uz Uredbu i čini njen sastavni deo.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obveznike čija aktivnost u okviru delatnosti ima veliki negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica i preduzetnike 2.000.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica i preduzetnike 500.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica i preduzetnike 200.000,00 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnike 20.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obveznike čija aktivnost u okviru delatnosti ima srednji negativni uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica i preduzetnike 1.000.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica i preduzetnike 250.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica i preduzetnike 100.000,00 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnike 10.000,00 dinara.

Iznos naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine za obveznike čija aktivnost u okviru delatnosti ima mali negativan uticaj na životnu sredinu iznosi za:

 1. velika pravna lica i preduzetnike 500.000,00 dinara;
 2. srednja pravna lica i preduzetnike 125.000,00 dinara;
 3. mala pravna lica i preduzetnike 50.000 dinara;
 4. mikro pravna lica i preduzetnike 5.000,00 dinara.

Uredbom su uređena i brojna druga pitanja u vezi sa utvrđivanjem ove naknade. 

Detaljna objašnjenja o obavezi podnošenja prijave za eko naknadu do kraja aprila, daćemo na predstojećem treningu koji se održava 23. aprila

PRIJAVA ZA TRENINGE