Raspored treninga

 • Naknada zarade za bolovanje, zapošljavanje penzinoera, team-building, troškovi prevoza i druge aktuelnosti iz oblasti ličnih primanja

  10. 06. 2019.
  Trening je posvećen praktičnoj primeni različitih propisa koji regulišu radnopravni i poreski tretman isplate naknade zarade zaposlenih (Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom, Zakon o radu, Zakon o porezu na dohodak građana i dr.), uz osvrt na aktuelna pitanja u vezi sa zapošljavanjem penzionera i druge aktuelnosti iz oblasti ličnih primanja. Očekuje se i donošenje podzakonskog akta kojim će se bliže urediti poresko oslobođenje po osnovu izdataka za rekreaciju zaposlenih. Osim toga, ukazaćemo i na nove okolnosti u vezi sa spornim pitanjem dokazivanja troškova prevoza zaposlenih na posao.
  10. 6. 2019.
 • Pravilno iskazivanje podataka u Obrascu POPDV - obaveza od 1. jula 2019.

  19. 06. 2019.
  Prema prelaznoj odredbi člana 23. Pravilnika o pregledu obračuna PDV-a, u periodu od 1. jula 2018. godine zaključno sa 30. junom 2019. godine, u postupcima provere pravilnosti iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, nadležni poreski organ ne uzima u obzir pogrešno iskazane podatke koji ne utiču na iznos poreske obaveze. Drugim rečima, počev od 1. jula 2019. godine podatke u Obrascu POPDV treba pravilno iskazivati nezavisno od toga da li konkretan podatak utiče na poresku obavezu.
  19. 6. 2019.
 • Ugostiteljstvo, hotelijerstvo i turističke usluge - pravila oporezivanja i knjiženja

  21. 06. 2019.
  Trening je posvećen praktičnoj primeni poreskih propisa i MSFI u oblasti ugostiteljske, hotelijerske i turističke delatnosti, sa osvrtom i na pravila evidentiranja prometa preko fiskalne kase. Posmatrano s aspekta PDV-a i računovodstvenog evidentiranja, reč je o oblastima u kojima obveznici vrlo često greše, pa je trening prilika da se razumeju propisana pravila kako bi se ustanovila praksa koja je u skladu sa propisima.
  21. 6. 2019.

PORESKA KANCELARIJA TATIĆ d.o.o.

©Copyright 2017 | All Rights Reserved.