PKT TRENING CENTAR

Primena MSFI 9 - klasifikacija i vrednovanje potraživanja i drugih finansijskih instrumenata, sa osvrtom na poreski tretman

25. 3. 2021.

MSFI 9 - Finansijski instrumenti, na međnarodnom nivou u primeni je od 1. januara 2018. godine. Međutim, za privredna društva u Srbiji primena je obavezna počev od finansijskih izveštaja za 2020. godinu. Standard propisuje značajne izmene u pogledu klasifikacije i vrednovanja finansijskih instrumenata u odnosu na ranije važeći MRS 39. Jedna od najznačajnijih novina odnosi se na obezvređenje potraživanja i drugih finansijskih sredstava; uveden je model očekivanog gubitka umesto modela nastalog gubitka iz MRS 39. Poseban osvrt dajemo na poreski tretman efekata primene MSFI 9.   

PROGRAM PREDAVANJA  

 • Delokrug MSFI 9
 • Najvažnije razlike u odnosu na MRS 39
 • Početno priznavanje finansijskih sredstava
 • Klasifikacija potraživanja i drugih finansijskih sredstava
 • Naknadno odmeravanje 
 • Umanjenje vrednosti
 • Priznavanje očekivanih gubitaka od obezvređenja
 • Prestanak priznavanja
 • Kupoprodaja potraživanja
 • Prva primena MSFI 9
 • Utvrđivanje računovodstvene politike
 • Poreski tretman efekata MSFI 9

Realizacija treninga podrazumeva predavanje sa PPT prezentacijom, diskusiju i odgovore na pitanja.

PREDAVAČI

Predrag Đorđević, savetnik u Poreskoj kancelariji Tatić

Igor Tatić, osnivač Poreske kancelarije Tatić

DATUM I VREME ODRŽAVANJA

Trening se realizuje online, posredstvom internet platforme Zoom. 

25. mart 2021. godine, od 10:00 do 14:15.

CENA

Cena za pretplatnike časopisa: 17.900,00 dinara + PDV

Cena za ostale učesnike: 21.900,00 dinara + PDV

Popust: U slučaju prijave tri ili više učesnika iz iste kompanije, odobravamo popust od 10% na ukupnu naknadu.

Naknada se plaća unapred na tekući račun, na osnovu predračuna koji se dobija na e-mail nakon slanja elektronske prijave.

PRIJAVA UČESNIKA

Prijava učesnika vrši se elektronskim putem, upisivanjem podataka u PRIJAVI ZA TRENING, koja se nalazi na www.pktatic.rs (u okviru stranice: Trening centar).